Munkavédelmi előírások

Törvények:
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről.

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól.

1999. évi XLII. törvény
a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól.

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.

Kormányrendeletek:
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról.

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről.

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról.

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zajról és kezeléséről.

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről.

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól.

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről.

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről.

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről.

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről.

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről.

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról.

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről.

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről.

377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról.

EüM rendeletek:
6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról.

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről.

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről.

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről.

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségügyi és munkabiztonsági követelményekről.

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségügyi és munkabiztonsági követelményekről.

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről.

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről.

EüM-SzCsM együttes rendeletek:
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

SzCsM-EüM együttes rendeletek:
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.