Amit egy munkáltatónak tudnia kell a munkavédelemről

Ebben a bejegyzésben röviden összefoglaljuk a legalapvetőbb munkavédelmi tudnivaéókat, amiet egy munkáltatónak tudnia kell.

A munkavédelem egy kötelező megelőző tevékenység a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések elkerülése érdekében!
A munkavédelmi szabályok, munkavédelmi előírások betartása minden esetben kötelező!

Minden esetben szükség van munkavédelmi szaktevékenységre, ha a szervezett munkavégzés fogalma megvalósul, azaz ha egy munkavállalót foglalkoztatva van.

A munkáltató kötelességei

Előzetes munkaköri orvosi vizsgálatok

előzetes alkalmassági vizsgálat alkalmával a bakteriológiai, a tbc, a lues serologiai vizsgálatokat kötelező elvégezni, a bőrgyógyászati szakvizsgálatot csak panasz vagy tünet esetén. Az időszakos, valamint a soron kívüli vizsgálat alkalmával a bakteriológiai és a lues serologiai vizsgálatokat csak akkor kell elvégeztetni, ha a megbetegedés gyanúja indokolja.

Az előzetes munkaköri alkalmassági vélemény a munkaviszony megszűnését követő 6 hónapig érvényes, amennyiben egészségi állapotában ezalatt változás nem történt.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat célja, hogy megállapítsa, egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.

Az alkalmassági vizsgálat – elrendelésének okától és idejétől függően – lehet előzetes, időszakos és soron kívüli.

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően,
a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha
– fizikai munkát végez,
– fiatalkorú,
– nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve,
a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt minden munkavállalónál, ha
– közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez,
– a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra,
– a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja,
– kirendelés esetén, az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosának.

A foglalkozás-egészségügyi orvos a dolgozó vizsgálata után a „Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény” megnevezésű nyomtatványon alkalmas, nem alkalmas, vagy ideiglenesen nem alkalmas véleményt ad. Az orvos az adott munkakör ellátására vonatkozó korlátozásokat is előírhat, továbbá a vizsgálati eredmények alapján a rendeletekben javasoltaknál rövidebb érvényességi időt is megállapíthat.

Munkavédelmi oktatás

Megfelelő kezelői jogosultságok, képesítések megléte

Dokumentációk

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Munkahely kialakítása

Elsősegélynyújtás

Villamos berendezések